+34 608 965 230

Noguera Pallaresa, nº 10 Baixos
08014 - Barcelona - e-mail: larrys@larrys.cat

Assistència tècnicaEn el cas que disposeu del recinte amb infraestructura però no de personal tècnic, oferim la assistència tècnica necessària.

Fem assistències tècniques puntuals o recurrents, així com Gires.

En funció de la complexitat de l’event, una o vàries persones poden donar suport a tot l’espectacle (maquinaria, so, il·luminació)

Per a assistències recurrents, un dels principals objectius de Larry’s es garantir la qüalitat i capacitat del personal, es a dir, que en cas que el tècnic habitual, per motius de força major no pogués donar assistència un dia concret, garantim que un altre tècnic de la cooperativa podrà suplir-lo, éssent aquest fet de total transparència en el resultat de l’event.

En el cas que fos necessari, Larry’s pot proporcionar el material addicional per garantir l’èxit de l’event.